top of page
Region - Hlavní město Praha

Kunratický les

Kunratický les je skvělou volbou i pro krátkou vzdálenost, jeho část se nachází v kopci. Skladba stromů je převážně listnatá, ale naleznete zde i modříny a poměrně vzácnou douglasku. Převažuje ale jednoznačně Dub letní a Smrk stepilý. Některé stromy dosahují stáří více jak 140 let. Potkáte zde zříceninu hradu Nový hrad a valy husitského tábora. Lesní prostranství vybízí leckoho k thaiji nebo józe. Součástí areálu je i výběh pro zvěř, Hájovna a dětské hřiště. Najdete zde také studánku a nádhernou vyhlídku. Za zmínku stojí i Dolnomlýnský rybník.

Ideální čas pro návštěvu lesa je jednoznačně denní doba a procházky jsou vhodné i pro rodiny s dětmi. S dětmi si přibalte do tašky buřty, nachází se zde přímo vedle hřiště veřejné ohniště - i když tato část bývá rušnější.

MHD

Metro C - Roztyly

Bus zastávka U Kunratického lesa

Bus zastávka IKEM

Obtížnost

Ze strany Roztyl a zastávky U Kunratického lesa jde po rovině a pak z kopce.

Naopak ze strany zastávky IKEM půjdete do kopce.

Délka trasy

Délka trasy od 3km do 6 km

Mapa

Průhonický park

Stezka vhodná na víkendy. Pražským skvostem je pro mnohé Průhonický park, možná také pro to, že se nachází na okraji Prahy. V parku narazíte na výjimečné scenérie, kde se nebudete moci očima chvíli odtrhnout. Navíc park je plný vodních ploch, potůčků a jejich slepých ramen. Je to úchvatné místo. Skladba parku je převážně listnatá, ale dost početně je zastoupena i část jehličnatá. Park byl vytvořen uměle a jeho široká rozmanitost tomu odpovídá. Najdete zde i cizokrajné druhy z Japonska. Park byl vyhlášen národní kulturní památkou a památkou UNESCO. Návštěvní řád je poměrně přísný a současně je třeba za vstup platit. Hlavní vstup vede přes krásný zámek Průhonice a zahrady kolem něj.

MHD

Bus zastávka Průhonice

Obtížnost

Převážně rovinatý terén vhodný i pro kočárky

Délka trasy

Délka trasy od 2,5 km do 10 km. Okruhy jsou zvlášť vyznačené, v nabídce areálu jsou celkem 3.

Mapa

Divoká Šárka

Vhodná pro víkendové i krátké procházky. Divoká Šárka dostala svůj specifický název zaslouženě, nachází se zde opravdu divoká a rozeklaná krajina. Skladba stromů je převážně listnatá. Dominuje Dub letní, Borovice lesní a dále Modřín opadavý. Potkáte zde skály, divoký potok, přírodní koupaliště napájené potokem, louky i krásnou vyhlídku. Hlouběji se dostanete až na Šárecké hradiště. Můžete prostě jen bloumat po rovině, do kopce, z kopce a objevovat divoké scenérie, které vám Šárka nabídne. Jde o velmi staré osídlené místo již zřejmě z doby kamenné. Tedy je zde poměrně silně cítit historie doby a stromy, které po své cestě potkáte, budou svědky mnoha událostí. Za zmínku stojí také Čertův mlýn, který vás příjemně pohladí svou nostalgií. Trasy jsou dobře turisticky značené.

MHD

Tramvaj zastávka Divoká Šárka

Obtížnost

Rovina i kopce

Délka trasy

Délka trasy od 3 km do 6 km. Dobré turistické značení.

Mapa
Region - Středočeský kraj

Kounov

Místo s dlouhou historií a zřejmě také velkého významu. Kounov se nachází v přírodním parku Džbán. Pahorkatinu Džbán vyzdviženou tektonickou činností najdete na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje. Lesy převážně listnaté (nejvíce buky, habry), najdete zde ale i jehličnany (převážně borovice). V srdci oblasti najdete nízké husté jehličnaté porosty (smrčiny), které nemusí úplně smyslově potěšit. Procházkou ale objevíte mnohem zajímavější "stavby" jako je kámen Pegas, Gibon a známé Kounovské řady. Oblastí pocházela hranice území znepřátelených kmenů Čechů a Lučanů. Nálezy avšak potvrzují velmi stará pravěká osídlení. Právě v té době zřejmě vznikly Kounovské řady lineárně poskládaných kamenů. Je to taková česká záhada. Jisté je, že stavbu postavili lidé a že měla svůj účel - možná se jednalo o prastarou megalitickou observatoř. Na místě se kdysi zřejmě prováděly také pohanské rituály na oslavu vody nebo ohně. Oslava vody zde měla oprávněný význam, oblast je totiž přirozenou rozvodnicí Vltavy, Berounky a Ohře. Všímejte si během procházky světlých míst nebo pomezí luk, možná objevíte vzácnou rostlinu Kýchavici černou, živou pamětnici Třetihor. Místo je svou atmosférou zajímavé a vhodné pro pevné povahy. Zřejmě v důsledku historie místa může občas působit mírně tíživě, ale zároveň tajemně a dobrodružně.

MHD

Vlaková zastávka Mutějovice - odtud vede naučná stezka lesem.

Bus zastávka Kounov, u mostu - zde je třeba přejít vesnici a následná pole.

Obtížnost

Terén jsou lesní neupravené pěšiny, převážně kopcovité. S kočárky nesjízdné.

Délka trasy

Délka trasy cca 4 km, okruh z Mutějovic po žluté.

Mapa

Skryjská jezírka

Cesta ke Skryjským jezírkům vede přes louku s nádherným výhledem na kopce CHKO Křivoklátsko a následně projedete smíšeným lesem. Naleznete zde převážně duby, tak jako asi v celém Křivoklátsku. Před cílem na vás čeká náročnější úzká cesta nad příkrou strání. Pohled na tok Zbirožského potoka je úchvatný a to není zdaleka všechno. Na trase potkáte 2 přírodní jezírka a Skryjský vodopád ve skalní soutěsce. Jak to bývá u skal, dýchne na vás trocha toho kamenného chladu, voda je i v létě poměrně dost studená. Trasa je oblíbeným letním turistickým cílem, tedy nejvhodnější doba pro lesní terapii na tomto kouzelném místě je jednoznačně jaro a podzim. Na celé oblasti kolem Skryjí je zajímavé také naleziště zkamenělin, nejznámější je tamní nález trilobita. Buďte pozorní na své cestě, možná se vám odkryje některá z nich. Zhruba před 500 miliony lety byl na tomto území hluboký oceán, na jehož dně se usazovaly zbytky tzv. sedimentu a uhynulých živočichů tehdejší doby. Nalézt zde můžete nejrůznější měkkýše nebo např. ostnokožce. Místní krajinný reliéf byl utvořen v důsledku vulkanických činností. 

MHD

Bus zastávka Skryje - přímo ve vesnici, odkud se vydáte po modrém turistickém značení.

Obtížnost

Terén rovinatý až kopcovitý. Kvůli přechodům přes potok a po lávce s kočárky nesjízdné.

Délka trasy

Délka trasy cca 3 km ze Skryjí k vodopádu, vracet se budete stejnou cestou.

Mapa

Jesenický okruh, žulová stezka

Naučná stezka, která v sobě nese jak žulové kamenné útvary, tak zatopený lom a nádherné původní dubohabrové lesy včetně chráněného dubu s odhadovaným stářím přes 1000 let u zříceniny hradu Petrohrad. Okružní trasa vychází z obce Jesenice, kterou dříve proslavila hlavně těžba žuly. Pozůstatky bývalé slávy naleznete všude po okolí. Kdesi v lukách pak tajemné opracované žulové útvary, u nichž se nepodařilo určit, jaký význam a účel měly. Máte-li čas a chuť vydejte se na delší trasu, lze se rozhodnout až v Jesenici, kterou trasou se vydáte. Stezky vedou přes Jesenici, okruh pak nevynechá Petrohrad, Krty a Krtské skály. Posledním stanovištěm je pak hráz Velkého rybníka. Oblast je stejně jako Kounov velmi významná a byla osídlená v dobách slovanských. Krty mají svůj název podle stařešiny rodu Krta. V oblasti a také na stezce potkáte také zajímavost Viklan, obrovský balvan se kterým dříve šlo pohnout.

MHD

Železniční stanice Jesenice s přestupem v Rakovníku.

Obtížnost

Ve stopách žuly (do 5 km) vhodná pro rodiny s dětmi, Jesenický okruh (15 km) kopcovitý s kočárky nesjízdné.

Délka trasy

Délka trasy cca 5 - 13 km.

Mapa
Odkaz

Stolany u Chrudimi se zapomenutým lomem

V lese za obcí Stolany se za spolupráce obce a Geoparku Železné hory revitalizoval tamní zapomenutý lom. Železné hory jsou nádherné, své jméno získaly po těžbě železné rudy, které vystupují z jinak rovinaté krajiny.

Vyhrabte si kostru dinosaura. Zkuste, jak ostré zuby měl pravěký žralok. Najděte ve skále schované zkameněliny, totiž zdejší krajina je prvo/druhohorní mořské dno, které se zde nacházelo.
Železné hory můžete projet i na kole trasou geologické cyklostezky MAGEO nebo MAGNA. Stezka MAGEO dlouhá 29 km začíná v Přelouči u vlakového nádraží a vede kolem třinácti informačních tabulí. Stezka MAGNA vede od Hlinska po Chrudim po trase v délce 56 kilometrů. 

MHD

Bus zastávka Stolany škola nebo Rabštejnská lhota.

Obtížnost

Od bus zastávky "Stolany škola" je lom vzdálený cca 1,5km. Stezka je zpevněná a dá se projet s kočárkem.

Délka trasy

Délka trasy cca 3 km.

Mapa
Odkaz

Osada Indiana Sýkořice

MHD

Bus zastávka Sýkořice.

Obtížnost

Od zastávky je to zhruba 1 km, ale nejvhodnější je jít od řeky Berounky do mírného kopce.

Délka trasy

Délka trasy cca 5 km - Valentův Mlýn podél levého břehu řeky, pak odbočte doleva do kopce vedle potůčku. Nenechte se odradit relativně zarostlým vstupem. Pokračujte do kopce, kde se před vámi otevře nádherná roklina. Stezka končí zhruba 1km od bus zastávky na okraji obce Sýkořice. 

Mapa
bottom of page