top of page

STEZKY

Oslovujeme nejrůznější regionální spolky na ochranu přírody, aby se zapojily a vytvořily jsme společně pokud možno co nejširší nabídku.

 

Vyberte z nabídky krajů: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Královehradecký kraj další připravujeme.

Pravidlem stezky by měl být okruh, ale toho nezle v každém lese dosáhnout. Přesto stojí za zmínku mnohé z míst, kde nelze provést okružní cestu. Důležitý je kontakt se stromy a lesním ekosystémem. V regionu Praha se nejméně setkáváme s přirozeným ekosystémem, za to některá z míst dokážou člověka očarovat.

CVIČENÍ

Tělu a mysli prospěje chůze. Podpořit účinek lesní terapie se dá i pomocí jednoduchého cvičení, které je založené na pouhých 3 velmi hlubokých nadechnutí. Je jasné, že ne vždy budete v lese sami, zkuste ale svoji pozornost soustředit do svého středu nikoliv na kolemjdoucí. Zvedněte ruce s hlubokým nádechem dlaněmi vzhůru k nebi a s výdechem zase k zemi. Pažemi tak opisujte kruh.

bottom of page